Galerija

Postavljalna

1Dan

2Dan

3Dan

4Dan

5Dan

6Dan

7Dan

8Dan

9Dan

10Dan

 

Na prvi strani smo objavili še nekaj posnetkov tabornega prostora.

Načrtovana razporeditev tabornega prostora: zelena predstavlja bivalni del, rdeča programski del, modra pa tehnično-vodstveni del.